Beställ - E-Drop

Beställ din E-drop®

 

  • Förbokning är kostnadsfri och medför ingen skyldighet att beställa E-drop.
  • Du kan göra en förbokning fram till det datum då E-drop öppnas till försäljning via vår hemsida, vilket kommer ske under 2020.
  • Förbokningen innebär att ditt leveransskåp prioriteras i produktionen förutsatt att den beställs inom fyra veckor från att ordersystemet öppnats.
  • De första förbeställda leveransskåpen beräknas att kunna levereras under hösten 2020.
  • Vi installerar leveransskåp i den följd de tillverkats och lämnat fabriken.
[et_pb_wc_images product=”1854″ _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default”][/et_pb_wc_images]
[et_pb_wc_title product=”1854″ _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default”][/et_pb_wc_title][et_pb_wc_price product=”1854″ _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default”][/et_pb_wc_price][et_pb_wc_description product=”1854″ _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default”][/et_pb_wc_description][et_pb_wc_add_to_cart product=”1854″ show_quantity=”off” show_stock=”off” _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default”][/et_pb_wc_add_to_cart]

Vid genomförd intresseanmälan kommer du få ett en bekräftelse via mejl. Därefter blir du kontaktad via telefon av en av våra medarbetare angående slutgiltig beställning av E-drop® och tillhörande leveransskåp.

 

E-drop AB, en del av Nowaste Logistics AB, samlar in dina personuppgifter för att kunna garantera dig en förtur på beställning av vår nya tjänst E-drop® och tillhörande leveransskåp. Vilket innefattar att skicka e-post till dig för att verifiera din e-postadress. Vi kommer även att skicka information via e-post till dig för att informera dig om bl.a. relevanta uppdateringar eller allmän information om E-drop. De rättsliga grunden för denna behandlingen är intresseavvägning.

  • Efter beställning kommer E-drop AB att dela med sig av dina personuppgifter till den auktoriserade tillverkaren av leveransskåpet
  • Ovanstående parter kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.
  • E-drop AB kommer att spara dina uppgifter under 1 år för att hålla dig informerad om tjänsten E-drop och tillhörande leveransskåp.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att närsomhelst begära tillgång till, och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandling samt rätt till export av dina uppgifter (dataportabilitet). Du har även rätten att inge klagomål till Datainspektionen.För att nyttja någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@e-drop.se alternativt kontakta oss på:

E-drop AB
252 32 Helsingborg
Telefon: 042-450 23 72

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för ett annat syfte än det för vilket de insamlades.

Kontakta oss
info@edrop.se
042-450 23 72

Besöksadress
Landskronavägen 5B
252 32 Helsingborg

ETT DOTTERBOLAG TILL NOWASTE LOGISTICS AB