Nyheter-arkiv - E-Drop
E-drop accelererar genom nytt förvärv

E-drop accelererar genom nytt förvärv

E-DROP ACCELERERARGENOM NYTT FÖRVÄRV För att ytterligare stärka kompetensen inom E-drop och tjänstens systemutveckling rekryterar Nowaste Logistics och E-drop, Robert Hedgate. Robert är en utbildad partikelfysiker som kompletterade studierna med kurser inom...
Applikationsutvecklare till E-drop

Applikationsutvecklare till E-drop

E-Drop AB is a subsidiary of the logistics and IT company Nowaste Logistics AB and operates as a part of Nowaste’s organization. Nowaste Logistics is a young, fast-growing third-party logistics company who wants to lead the evolution in the sector for efficient...