E-drop accelererar genom nytt förvärv - E-Drop

E-DROP ACCELERERAR
GENOM NYTT FÖRVÄRV

För att ytterligare stärka kompetensen inom E-drop och tjänstens systemutveckling rekryterar Nowaste Logistics och E-drop, Robert Hedgate.

Robert är en utbildad partikelfysiker som kompletterade studierna med kurser inom programmering. Glädjen för programmering utvecklades efter studietiden till hans karriärsval och Robert har sedan dess arbetat med uppdrag för bland annat Sony Ericsson, IKEA, Axis, Schneider Electric och Securitas. Hans spetskompetens är inom .Net och appar.

’’Det känns riktigt bra att börja arbeta med E-drop på Nowaste. Efter att ha varit konsult i 20 år så ser jag fram emot att vara en del av ett företag och delaktig i dess utveckling ur ett bredare perspektiv. E-drop lockade extra mycket i och med att det är en omfattande tjänst med flera steg som jag kan vara med att forma, tillsammans med mina kollegor.’’

För mer information, kontakta:

Susanne Hjorthagen
070-219 69 92

susanne.h@nowaste.se

Robert Hedgate
072-571 90 99

robert.h@nowaste.se

~
– Nowaste hemsida
– Vår senaste nyhet