Hur vi effektivt och hållbart kan hantera ökningen av hemleveranser - E-Drop

HUR VI EFFEKTIVT OCH HÅLLBART KAN HANTERA
ÖKNINGEN AV HEMLEVERANSER

Vi lever i en ny situation där många tvingas stanna hemma vilket innebär att vårt köpbeteende förändrats radikalt. Vi kan och vill inte vistas i butiker och på restauranger som förut. Det har gjort att antalet hemleveranser av livsmedel har ökat kraftigt under Coronapandemin. Hur ska vi effektivt och hållbart hantera ökningen av hemleveranser?

I USA har Uber gjort det möjligt för sina taxichaufförer att leverera livsmedel genom att addera en funktion i chaufförernas app. Det underlättar för alla människor som önskar få sin matkasse levererad hem till dörren, samtidigt som chaufförerna kan fortsätta arbeta trots att antalet taxiresor minskat med nästan 75 % för företaget. Det har varit en bra strategi under Coronaperioden då människor nu är hemma dagtid för att ta emot sina leveranser. Också för att snabbt bemöta e-handels explosionsartade ökning och samtidigt fortsätta erbjuda arbetsmöjligheter åt de anställda. Däremot uppstår sannolikt ett problem när människor inte längre är hemma i samma utsträckning men fortsätter att handla på nätet med hemleverans.

Ingen kan veta hur framtidens e-handelsförsäljning av livsmedel kommer att se ut, än mindre efter en pandemi som aldrig tidigare påverkat e-handeln. Däremot vet vi att allt fler nu upptäcker hur enkelt och flexibelt det är att beställa hem livsmedel istället för att åka till matbutiken och bära hem tunga kassar och skrymmande varor. Det betyder att vi efter Coronaperioden snarare bör se en utplaning än en tillbakagång när det gäller antalet livsmedelsorders online. I takt med att antalet hemleveranser ökar kommer fastighetsägare att få en allt viktigare roll som kravställare i utvecklingen av smartare leveranser.

Framtida hemleveranser behöver sannolikt kunna ske under hela dygnet och utan att mottagaren fysiskt tar emot dem. Samtidigt kommer troligen också kraven på leveranser av exempelvis livsmedel öka så att dessa garanterat hålls kylda och frysta tills dess att mottagaren hämtat dem. Det kommer krävas lösningar som är helt oberoende och kan ta emot alla typer av försändelser oavsett produkttyp, e-handlare och vilket transportbolag som utför leveransen. Först då kan en kraftigt ökande e-handel med hemleverans hanteras på ett effektivt och hållbart sätt.