Linda Bjernstål stärker E-drop - E-Drop

Linda Bjernstål stärker E-drop

E-drop tar ytterligare ett steg i rätt riktning och förstärker sitt team genom att anställa entreprenören Linda Bjernstål som Business Developer.  

E-drop är en banbrytande tjänst inom logistik som innebär ett säkert och hållbart svar på lastmile-problematiken. Den digitala tjänsten och tillhörande leveransskåpet möjliggör för effektivisering av hemleveranser och är helt oberoende av integration till e-handlare eller transportör. E-drop innebär att transportörer kan optimera sina rutter och leverera varor genom mottagarfria hemleveranser, vilket bidrar till ett förkortande av körsträckorantalet transporter per dag minskar samtidigt som antalet tillgängliga leveranstimmar på dygnet ökar.  

Förvärvet av Linda Bjernstål kommer att bidra till att E-drop stärker konsument– och marknadsfokuset ytterligare. Linda har lång erfarenhet av B2C och e-handel  hon grundaoch drivit en av Nordens största onlineresebyråer Flygstolen Nordic AB.  

Vår vision är att förenkla och effektivisera hemleveranser och med Linda och hennes kommersiella erfarenheter är vi nu redo att ta oss an den stora konsumentmarknaden, säger Susanne Hjorthagen, VD E-drop.
 

E-drop är en viktig pusselbit för framtidens hållbara leveranser. Genom att använda tjänsten blir både konsumenter och transportörer fria från specifika leveranstider, vilket ur ett hållbarhetsperspektiv skapar förutsättningar för att minska CO2-utsläpp. Med mottagarfria hemleveranser kan transportörerna planera utifrån kortaste sträcka och därmed minska miljöpåverkan. Uett konsumentperspektiv kommer E-drop och det uppkopplade leveransskåpet förenkla användarens vardag genom att frigöra tid och skapa flexibilitet.

“Jag ser fram emot att arbeta med ett nytt banbrytande projekt som kommer vara en deal-breaker för framtidens e-handel och logistik, säger Linda Bjernstål.
 

Efterfrågan på hemleveranser har under det senaste året exploderat och förväntas fortsätta växa även efter pandemin. Det har skett ett skifte kring hur konsumenter handlar och med den kraftigt ökade e-handeln av dagligvaror som kräver kylda leveranser ökar behoven av smarta logistiska lösningar. E-drops plattform och leveransskåp möjliggör både hållbar logistikplanering och full flexibilitet för alla aktörer i processen, från e-handlare och transportörer till konsumenter och företag.  

“Det känns spännande att bryta ny mark och anta nya utmaningar. E-drop är en tjänst med stor potential och som är helt rätt i tiden, säger Linda Bjernstål.

E-handelns tillväxt har inneburit att ombuden i Sverige är hårt pressade av det ökande antalet paketleveranser och de resurser som krävs för att hantera dem samtidigt som den svenska konsumenten i allt större utsträckning föredrar att få sin leverans hela vägen hem. Med möjligheten att enkelt ta emot och förvara e-handelsleveransen även utan att vara hemma skapar E-drop förutsättningar för smidiga hemleveranser.

Tjänsten möjliggör effektivare transporter, säker förvaring och en obruten kylkedja från leverantör till ett uppkopplat leveransskåp i direkt anslutning till hemmet. Allt för att hemleveranserna ska vara så enkla, smidiga och säkra som möjligt.

KONTAKT

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Hjorthagen
VD, E-drop 
susanne.h@nowaste.se
0702-196992 

Linda Bjernstål 
Affärsutveckling, E-drop
linda.b@nowaste.se
0709-324577