Den smidigaste vägen till digitala inköp

E-drop® är en tjänst med ett tempererat skåp som ger landets hemtjänster helt nya möjligheter att effektivisera verksamheten och möta morgondagens utmaningar med nya arbetssätt. Digitala inköp levereras till tröskeln och plockas upp när det passar schemat bäst. Minskad tidspress för personalen och lättare att planera arbetsdagen är några av uppsidorna.

Mer effektiv verksamhet med E-drop®

När leveranser kan ske utan att en mottagare behöver vara på plats, då kan man lätt effektivisera verksamheten inom vård och omsorg.

Personalen sparar tid redan genom att göra inhandlingen digitalt, och skippa bökiga inköpsrundor till butiken. Ingen tid behöver planeras in för att ta emot leveransen. Den värdefulla personalen kan i stället ägna sig åt kärnverksamhet. E-drop är ett sätt att vara lite räddare om resurserna.

Inom tio år beräknas andelen 80-åringar ha ökat med 50 procent, samtidigt som personalbehovet beräknas öka med 34 procent. Effektiviserad verksamhet och nya arbetssätt krävs för att möta utmaningarna. Vision E-hälsa 2025 säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor, bidra till en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för en ökad självständighet och delaktighet i samhället.

Om skåpen och plattformen

 • Plattformen kräver att leveransskåpet är uppkopplat med WIFI. Den behöver tillgång till ett eluttag på 230 W för att kunna kommunicera via IoT.
 • E-drops leveransskåp är designade med släta ytor utan skarvar eller genomföringar som kan släppa ut kyla eller släppa in smuts och skadedjur.
 • Kylen är anpassad för 3–4 normalkassar eller motsvarande volym, i frysen får en mindre kasse plats.
 • Funktionen schemaläggning av kyla gör skåpen energieffektiva.
 • E-drop är utvecklat i Helsingborg i samarbete med E-drops moderbolag Nowaste Logistics AB. Tillverkningen sker i Sverige.

en partner i hela förändringsresan

E-drop erbjuder nya möjligheter som:
 • Personal får lägga sin tid på rätt arbetsuppgifter.
 • Det blir lättare att planera verksamheten.
 • Mindre tid läggs på inköp och tidspressen minskar.
 • Kunder blir mer delaktiga och kan använda skåpen för alla inköp.
 • Optimerade leveranser ger färre transporter.
 • Nästa generations vårdtagare är mer digitala och självständiga.


Leveransskåpen är tillgängliga för alla e-handlare oberoende av transportör vilket gör att man inte behöver anpassa sig efter en handlare i en upphandling för digitala inköp. Personalen hämtar själv ut varorna när det passar verksamhetens schema bäst, ingen anpassning till stora leveransfönster krävs.

Appen och adminportalen är användarvänliga med funktioner som ytterligare underlättar hanteringen. Det går tillexempel utmärkt att öppna flera skåp samtidigt med ett enda aktivt val.

1.

Kyl och frysfunktionen schemaläggs och är aktiv när den behövs.

2.

Beställ dagligvaror med hemleverans från valfri e-handlare.

3.

Oavsett vilken transportör kan leverans ske direkt till skåpen.

4.

Chauffören låser upp leveransskåpet med hjälp av streckkoden på leveransen.

5.

Notis skickas till personalens telefon om att leverans finns i skåpet.

6.

Personalen hämtar varorna i leveransskåpet inför sitt nästa besök hos vårdtagaren.