Den smidigaste vägen till digitala inköp

E-drop® är en tjänst med ett tempererat skåp som ger landets hemtjänster helt nya möjligheter att effektivisera verksamheten och möta morgondagens utmaningar med nya arbetssätt. Digitala inköp levereras till ett leveransskåp och plockas upp när det passar personalen bäst. Minskad tidspress för personalen och en arbetsdag som kan planeras utifrån verksamhetens behov är några av uppsidorna.

Mer effektiv verksamhet med E-drop®

När leveranser sker utan att en mottagare behöver vara på plats, är det lätt att effektivisera verksamheten inom vård och omsorg.

Personalen sparar tid genom att göra inhandlingen digitalt, och skippa bökiga inköpsrundor till butiken. Nu behöver inte heller någon tid för att ta emot leveransen planeras in. Personalen kan i stället ägna sig åt kärnverksamheten, E-drop är alltså ett sätt att vara lite räddare om resurserna.

Inom tio år beräknas andelen 80-åringar ha ökat med 50 procent, samtidigt som personalbehovet beräknas öka med 35 procent. Effektiviserad verksamhet och nya arbetssätt krävs för att möta utmaningarna. Vision E-hälsa 2025 säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor, bidra till en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för en ökad självständighet och delaktighet i samhället.

enkel implementering

Att införa nya projekt i kommuner kan ofta vara en tidskrävande och besvärlig process. Med E-drop blir det enkelt och går snabbt! Skåpen är uppställda och redo för användning efter bara några veckor. Det enda som krävs är en strategiskt utvald plats, ett 230 W eluttag och wifi/mobilt modem.

Vi är gärna involverade i hela förändringsresan och tillhandahåller utbildning och enkla steg-för-steg-manualer om systemet för er personal.

Spara tid och pengar med e-drop

FÄRRE PERSONALTIMMAR PER MÅNAD
0

Med optimerade leveranser slipper personalen att lägga sin tid på att köra till matbutik eller invänta leveranser och kan i stället lägga sin tid på värdeskapande arbetsuppgifter. Arbetsdagen kan planeras utifrån de äldres behov i stället för efter leveranstider.

LÄGRE LEVERANSKOSTNADER *​
0 %

Reducera kostnaden med 40% genom att ta emot leveranser utan personal på plats hos nyckelkunder (kunder som inte kan öppna dörren själv). 30 minuters tidsbesparing vid varje leverans motsvarar en total besparing på 40kr per leverans. Insparade utgifter kan i stället läggas på att utveckla och stärka egna resurser.

MINSKAD PERSONALKOSTNAD PER MÅNAD*​
0 KR

Genom att minska arbetstiden för att ta emot leveranser görs en besparing i arbetskostnad för insatsen. Ju fler olika flöden som kan styras via leveransskåpet desto större besparing. E-drop skapar möjlighet för ekonomisk nytta, förbättrad arbetsmiljö och ökad självständighet hos de äldre.

*Baserat på ett kalkylexempel med 25 skåp, 30 min besparing per leverans, 3 leveranser/skåp och vecka, 210kr/timmen, snittkostnad/månad på 776 kr/skåp samt ett avtal på 36 månader

ER partner GENOM hela förändringsresan

E-drop erbjuder nya möjligheter som:
  • Personal kan lägga sin tid på rätt arbetsuppgifter.
  • Det blir lättare att planera verksamheten.
  • Mindre tid läggs på logistik kring inköp och tidspressen minskar.
  • Kunder blir mer delaktiga och kan använda skåpen för flera olika inköp.
  • Optimerade leveranser ger färre transporter.
  • Nästa generations vårdtagare är mer digitala och självständiga vilket öppnar nya möjligheter.


Leveransskåpen är tillgängliga för alla e-handlare, oberoende av transportör, vilket gör att upphandlingen av digitala inlöp inte behöver anpassas till en specifik leverantör. Personalen hämtar ut varorna när det passar verksamhetens schema bäst, ingen anpassning till leverantörens tidscheman krävs.

Appen och administratörsportalen är användarvänliga med funktioner som ytterligare underlättar hanteringen. Det går tillexempel utmärkt att öppna flera skåp samtidigt och att schemalägga kylfunktionen för energioptimering.

KUNDCASE

PRISMA I hELSINGBORG

” Det är sjukt smidigt! Varorna anländer på måndag morgon. Det har hänt att jag vabbat. Då har jag kunnat plocka upp dem dagen efter eller så kan jag skicka en digital nyckel som mina kolleger scannar för att komma in i skåpen.”

Katinka Janson Frohm, First Impression & Facility Manager på techhubben i prismahuset.