detta är e-drop

E-drop är ett företag, en tjänst och en produkt. Vi finns i Helsingborg och är en integrerad del av Nowaste Logistics, som driver logistikbranschen framåt med unika IT-lösningar och högteknologiska logistikkedjor. Nowaste Logistics ingår i sin tur i en av världens ledande frukt- och grönsakskoncerner, Dole Plc.

E-drop har utvecklats i samklang med den digitala handelns kraftiga utveckling. Tjänsten medger leveranser utan en mottagare på plats som senare kan plockas upp när det passar. E-drop är vägen till mer effektiva leveranser, säker förvaring med obruten kylkedja från leverantör hela vägen till det att skåpet öppnas

FÄRRE personaltimmar

LÄGRE leveranskostnader

Ökad effektivitet

EN TJÄNST MED KYLT LEVERANSSKÅP

De tempererade skåpen utvecklas och tillverkas i Sverige. Lansering på bred front skedde hösten 2022 efter fyra års utvecklingsarbete. Kommuner ser E-drop som en möjlighet att effektivisera hemtjänsten med en lösning som sparar tid och gör arbetsvardagen lättare att planera. Tjänsten används även av kontor och fastighetsägare. I förlängningen kommer E-drop att kunna erbjudas även till bostadsrättsföreningar och privatkunder med villor.

SÅ HÄR FUNGERAR E-DROP

Placera ut skåp

Placera ut skåpen antingen i närheten av vårdtagarens boende eller vid hemtjänstkontoret.

Beställ varor

Beställ dagligvaror online. Oavsett leverantör levereras beställningen till det kylda leveransskåpet.

Varor levereras

Leverantören kan genom appen öppna och placera varorna i skåpet.

Redo för utlämning

När varorna är i skåpet skickas en notis om att leveransen är redo för att hämtas ut.

Hämta när det passar

Hämta upp leveransen när det passar bäst. Arbetsdagen kan planeras utifrån att bäst bemöta de äldres behov istället för att anpassa sig efter leveranstider.

Tekniskt datablad - leveransskåp
Användarmanual - app
Användarmanual -  leveransskåp