enkelt att börja utan integrationer

Fåtal projekttimmar för implementering

1.

Sätt skåpen på plats.

2.

Ange leveransadress 

hos leverantören.

3.

Ta emot och hämta

leveranser i skåpet.

Förändringsexempel

E-drop är en lågt hängande frukt som arbetar för att förändra och utveckla äldreomsorgen. Införandet leder till kvalitativa nyttor som:

  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Enklare planering
  • Mer tid för värdeskapande insatser


Även ekonomiska nyttor som:

  • Frigjord tid = omfördelningsnytta
  • Kostnadsbesparing
  • Effektiv och hållbar resursanvändning