Service och hjälpmedel i framkant

När leveranser kan ske utan att en mottagare behöver vara på plats, då kan verksamheten effektiviseras.

Hållbar arbetsmiljö FÖR PERSONALEN

E-drop vill bidra till minskad stress för personalen, göra det enklare att planera dagen och skapa möjlighet att lägga arbetstiden på rätt saker.

Förbättrad livskvalitet för äldre

En större tillgänglighet gör att äldre har möjlighet att bo hemma längre, får en ökad självständighet och blir mer delaktiga i samhället.

Vår vision

E-drop skapar möjligheter för att möta de äldre och jobba förebyggande.

Vi strävar efter en framtid där teknologi och innovation är ledande, äldre är mer självständiga, har möjlighet att bo hemma längre och där vårdpersonal har en hållbar arbetsmiljö. E-drop vill förverkliga en framtid där hälsa och ålder inte behöver förhindra ett meningsfullt liv. Alla ska kunna njuta av ett rikt och fullt liv och vara delaktiga och självständiga i samhället.

Lösningen på geografiska utmaningar

Kommuner är olika stora. Men även i den minsta av dem är det en börda för vårdpersonal att rycka ut för att möta upp leveranser på olika platser, oavsett om det handlar om en ynka kilometer eller flera mil. Den tiden borde läggas på omvårdnad.

Med E-drop placeras leveranserna i de tempererade skåpen och kan hämtas upp när det passar verksamheten. Resultatet? Mer tid över, bättre arbetsförhållande och mer omvårdnad!

Demografiska utmaningar

Den ökade andelen äldre i samhället skapar stora utmaningar för äldreomsorgen. Personalen behöver utöver sina huvudsakliga arbetsuppgifter, även vara tillgängliga för annat som kräver tid t ex att ta emot leveranser till nyckelkunder.

Genom att använda E-drop kan verksamheten spara tid och resurser samtidigt som kvaliteten på vård- och omsorg kan förbättras. E-drop gör det möjligt att arbeta mer effektivt och lättare anpassa sig till den ökande äldre populationen.

"Vi ser hur E-drop på kort tid kan göra stor skillnad för landets hemtjänster. Det går snabbt att komma igång och resultaten är omedelbara.
E-drop sparar både tid och pengar."