Integritetspolicy - E-Drop

Integritetspolicy

E-drop AB, en del av Nowaste Logistics AB, samlar in dina personuppgifter för att kunna ge dig information och garantera en eventuell beställning av vår tjänst E-drop® och tillhörande leveransskåp. Det innefattar att vi kommer att skicka e-post till dig för att verifiera din e-postadress. Vi kommer även att skicka information via e-post till dig för att informera dig om bl.a. relevanta uppdateringar eller allmän information om E-drop. De rättsliga grunden för denna behandlingen är intresseavvägning. 

  • Efter beställning kommer E-drop AB att dela med sig av dina personuppgifter till den auktoriserade tillverkaren av leveransskåpet
  • Ovanstående parter kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.
  • E-drop AB kommer att spara dina uppgifter under 1 år för att hålla dig informerad om tjänsten E-drop och tillhörande leveransskåp.

Dina rättigheter 

  • Du har rätt att närsomhelst begära tillgång till, och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. 
  • Du har även rätt att invända mot behandling samt rätt till export av dina uppgifter (dataportabilitet).
  • Du har även rätten att inge klagomål till integritetsskyddsmyndigheten. 

För att nyttja någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@e-drop.se eller ring 042-450 23 72, alternativt kontakta oss på: 

E-drop AB
252 32 Helsingborg

Observera: Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för ett annat syfte än det för vilket de insamlades. 

Kontakta oss
info@edrop.se
042-450 23 72

Besöksadress
Landskronavägen 5B
252 32 Helsingborg

ETT DOTTERBOLAG TILL NOWASTE LOGISTICS AB